Jupp, da er det avgjort. Jeg skal skrive bacheloroppgaven min dette semesteret. I semester to i stedet for semester seks. Da sparer jeg ett semester på slutten av bachelorgraden, noe jeg absolutt ikke er lei meg for. I tillegg slipper jeg å ta et eller annet random fag for å få nok poeng dette semesteret (HiBo har ikke så mange valgfag i journalistikk at det gjør noe…).

Første steg på vegen når man skal skrive en bacheloroppgave om blogging er selvsagt å blogge om det. (Foto: Fredrik Mandal)

Første steg på vegen når man skal skrive en bacheloroppgave om blogging er selvsagt å blogge om det. (Foto: Fredrik Mandal)

Bacheloren er altså i journalistikk. Selv om jeg ikke har bestemt meg for noen problemstilling ennå, har jeg bestemt meg for tema. Det blir blogging – i en eller annen form.

For å komme i gang må jeg lese en god del. En av foreleserne ved Høgskolen i Bodø, Dag Nordbotten Kristoffersen , blir etter alt å dømme veileder for oppgaven min. Han mente jeg burde starte med å lese Jill Walker Rettbergs bok «Blogging».

Så da er jo det greit, jeg bestilte den fra Amazon.co.uk.

Etter et par tips fra Iacob Prebensen (@iacob) og Espen Waldal (@waldal), samt random søking på Amazon, endte jeg opp med følgende bøker (utgivelsesdato i parentes):

I tillegg kjøpte jeg The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect, Completely Updated and Revised av Bill Kovach og Tom Rosenstiel. Jeg har lest den før, men da på Kindle på iPhone. Kan være greit å ha den i papirformat også, tenker jeg.

Ett problem med å kjøpe bøker om blogging er at de på mange måter er utdaterte før de har kommet ut fra trykkeriet. Det er noe med nettets natur som gjør at det føles feil å kjøpe bøker om blogging, men det får være så. Litteratur trenger jeg jo, og selv om jeg neppe kommer til å bruke alle bøkene over som litteratur i oppgaven er det helt sikkert kurant lesing.

Men jeg kommer selvsagt ikke til å begrense meg til det som finnes på døde trær, det hadde vel tatt seg ut. Jeg er også i gang med å samle en haug med bokmerker og lenker om blogging. Hvis du har tips til sider jeg bør se på eller bøker jeg bør lese er jeg meget takknemlig for tips!

PS: De fleste bøkene kjøpte jeg på Amazon.co.uk, mens et par ble kjøpt på Amazon.com. Amazon.co.uk oppgir 3-7 dager som standard postgang, mens Amazon.com bruker mer tid på å levere.